Werkwijze
Referentieprojecten
Specialismen
Contact
Referentieprojecten

Wat kan Bouwperfect voor u betekenen? Het antwoord vindt u hier. Per genoemd specialisme is er een aparte werkwijze. De werkwijze is natuurlijk afhankelijk van de opdracht. Maar altijd zal er een inventarisatie van de noodzakelijke gegevens zijn. Dit levert automatisch een lijst met ontbrekende stukken op, die verzameld gaan worden.

De specialismen:

 • Adviezen over bouw en installatietechnieken;
 •   Meer info
 • Ramingen voor bouwkundig werk en installaties;
 •   Meer info
 • Begrotingen voor bouwkundig werk en installaties;
 •   Meer info
 • Tekenwerk met CAD;
 •   Meer info
 • Ruimtestudies en ontwerpen voor de verbouw en ombouw van panden, vooral voor de woningbouw;
 •   Meer info
 • Ontwerpen voor geprefabriceerde bouw- en installatiecomponenten, eventueel met prototype;
 •   Meer info
 • Technische omschrijvingen en bestekken;
 •   Meer info
 • Meerjarenbegrotingen voor onderhoud;
 •   Meer info
 • Adviezen over het bouwproces;
 •   Meer info